O szkole

Promocja

Promocja dla stałych Klientów!

 

Suchy Las, os. Szafirowe 2L :

tel.:61 651 10 51   e-mail:biuro@dagama.com.pl

Poznań, Słowiańska 36 :

tel.:61 225 92 00
e-mail:slowianska@dagama.com.pl       

Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

RUSZYŁY ZAPISY NA FERIE ZIMOWE 2018!

Kursy językowe dla firm

Nasi lektorzy posiadają doświadczenie w nauczaniu języka wykorzystywanego w firmach i korporacjach. W procesie uczenia języka biznesowego zwracamy uwagę na kilka istotnych elementów.

Analiza potrzeb biznesowych

Przed rozpoczęciem kursu organizujemy testy plasujące (pisemne i ustne), mające na celu określenie poziomu zaawansowania poszczególnych osób i szczegółową analizę potrzeb językowych. Dokładnie sprawdzamy również branżę oraz rynek, na którym Państwo działają, tak aby szkolenia językowe maksymalnie wsparły konkretne procesy biznesowe. Zebrane informacje służą nam do opracowania programu, dzięki któremu kursy językowe dla firm w Poznaniu mogą odpowiadać potrzebom Klienta.

Cele naszych kursów

Najważniejszym celem organizowanych przez nas szkoleń jest umożliwienie słuchaczom efektywnego porozumiewania się w środowisku międzynarodowym, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych. Nastawiamy się na komunikację - lekcje mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny. Zagadnienia, które poruszamy to m.in.: odbywanie rozmów telefonicznych, przygotowywanie prezentacji oraz prowadzenie spotkań i negocjacji.

Przywiązanie do jakości

W da GAMA przywiązujemy ogromną wagę do jakości świadczonych usług. Nasi metodycy na bieżąco śledzą rozwój nowoczesnych metod nauczania, szkolą lektorów, organizują warsztaty. Wizytacje i ankiety uczniów są podstawą do dalszego rozwoju i podnoszenia efektywności szkoleń.

Kursy językowe dla firm w Poznaniu w nowoczesnym ujęciu

Korzystamy z wiodących na rynku pomocy naukowych. Obok głównego podręcznika (specjalnie dobranego dla każdej grupy czy indywidualnego słuchacza) wykorzystujemy cały wachlarz różnorodnych, nowoczesnych narzędzi. Aby zapewnić słuchaczom jak najszerszy dostęp do materiałów autentycznych, na zajęciach korzystamy ze sprzętu audiowizualnego i multimediów. Nasi lektorzy to świetnie przygotowani filolodzy z doświadczeniem w nauczaniu języka biznesowego. Oferujemy również zajęcia z native speakerami.

Rzetelna analiza wyników

W czasie trwania szkolenia uważnie monitorujemy jego przebieg. Regularnie przeprowadzamy testy sprawdzające postępy słuchaczy i na ich podstawie jeszcze lepiej dostosowujemy bieżący program nauczania do potrzeb kursantów oraz Państwa firmy. Prowadzimy szczegółowe sprawozdania: raporty dotyczące frekwencji oraz tematyki zajęć. Na koniec każdego semestru przygotowujemy indywidualny lub zbiorczy raport postępów słuchaczy.

Kulturowa świadomość pomocna w nauce

Opanowanie języka na odpowiednim poziomie to nie tylko kompetencje komunikacyjne, ale również świadomość kultury związanej z danym językiem. Staramy się, aby podczas naszych zajęć uczestnicy mieli szansę zapoznać się z charakterem kulturowym państw, w których używa się na co dzień danego języka.

Wiele elementów - doskonały efekt

Na ważnym miejscu stawiamy potrzeby przedsiębiorstw. Z tego powodu kursy językowe dla firm w Poznaniu są w dużej mierze skoncentrowane na tematyce okołobiznesowej, choć nie pomijają tła społecznego oficjalnej, branżowej komunikacji. Nauka dotyczy nie tylko języka stricte biznesowego, ale także mowy w pewien sposób związanej z tematyką biznesu, jednak w bardziej ogólnym znaczeniu, tzw. small talk. Łącząc ze sobą różne elementy udaje nam się stworzyć pakiet zajęć o doskonałej skuteczności. Korzystanie z nich jest wielką szansą dla licznych podmiotów gospodarczych, jakie funkcjonują w naszym otoczeniu. Bo bez znajomości języka relacje biznesowe nie są dziś możliwe do zbudowania.

Efektywne kursy językowe dla firm w Poznaniu

Codziennie podejmujemy wyzwanie przekazania naszym Klientom pełnego zakresu wiedzy językowej, dzięki której mogą oni skuteczniej realizować swoje cele. Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces przyswojenia wiedzy i kompetencji językowych wymaga czasu. Dlatego nasze moduły szkoleniowe opracowaliśmy w taki sposób, by przekazać jak najwięcej informacji i przeprowadzić jak najwięcej konwersacji i ćwiczeń w stosunkowo krótkim okresie. Intensywność zajęć sprzyja ich wyższej efektywności.

Korzyści z warsztatów

Znakomitym uzupełnieniem naszych kursów stacjonarnych jest oferta intensywnych warsztatów językowych, podczas których uczestnik ma szansę doskonalić swoje umiejętności konwersacyjne i nie tylko. Nadają się one doskonale między innymi do poszerzenia wiedzy językowej w odniesieniu do przygotowywania prezentacji czy prowadzenia negocjacji. Pod tym względem nasze kursy językowe zaliczają się do najlepszych propozycji w odniesieniu zarówno do Poznania, jak i najbliższych okolic. Warto więc postawić na da GAMA jako skuteczny sposób na opanowanie języków obcych.

Elastyczna dydaktyka językowa

Na temat przebiegu zajęć w naszej szkole można napisać wiele, ale najlepiej po prostu przekonać się samemu, jak bardzo różnią się one od standardowej oferty rynkowej. Mając za sobą lata doświadczeń w nauczaniu języka w kontekście biznesowym i gospodarczym nie musimy tworzyć nowych formatów i rozwiązań metodycznych. Mamy je wypracowane i gotowe do użycia, a ich elastyczność sprawia, że bez trudu uda się je dostosować do potrzeb dowolnego Klienta. da Gama to najlepsze kursy językowe dla firm w Poznaniu, adresowane do najbardziej wymagających.

Technika w służbie nauki języka

Jak już wspomnieliśmy, nie stronimy od nowoczesności i nie chodzi tu jedynie o unikalne programy nauczania. Dzięki technologii można dziś znacznie łatwiej przekazywać wiedzę z wielu dziedzin. Staje się ona w tym momencie bardziej przystępna, bo łączy się w sposób naturalny ze światem komputerów, smartfonów i multimediów w jakim żyjemy. Takich technologicznych narzędzi w naszych kursach językowych dla firm w Poznaniu nie brakuje. Warto przekonać się o ich efektywności, podnosząc językowe umiejętności załogi.