O szkole

Promocja

Promocja dla stałych Klientów!

 

Suchy Las, os. Szafirowe 2L :

tel.:61 651 10 51   e-mail:biuro@dagama.com.pl

Poznań, Słowiańska 36 :

tel.:61 225 92 00
e-mail:slowianska@dagama.com.pl       

Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

RUSZYŁY ZAPISY NA FERIE ZIMOWE 2018!

Akredytacja szkoły językowej

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest jednym ze sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości, tj.

  • Zapewnia bazę wyposażoną w odpowiednie środki dydaktyczne
  • Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę; kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie, systematycznie bierze udział w szkoleniach
  • Opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne
  • Wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo- metodyczne i organizacyjne

Dla kursantów oznacza to:

  • Możliwość nauki w szkole oferującej najlepszych lektorów i sprawdzone metody nauczania
  • Zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
  • Możliwość otrzymania zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydanego przez wiarygodną placówkę

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?

Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.